Trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną, Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir saugumas sveikatos priežiūros sektoriuje


Jeannette M. Wing - Computational Thinking and Thinking About Computing

MOSS MOSS sistema sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje ES valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą ES valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra ES valstybėje narėje, toks asmuo registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas jo verslas, jei asmens verslo įkūrimo vieta yra ne ES, toks asmuo gali pasirinkti, kurioje ES valstybėje narėje jam registruotis jei toks ne ES asmuo turi padalinių ES, — jis registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra jo padalinys, jei padalinių yra keletas — gali pasirinkti, bet kurią ES valstybę narę iš tų, kuriose yra padalinių.

MOSS programa forex signalams privaloma, t.

trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

Pažymėtina, kad nors MOSS užsiregistravęs asmuo gauna PVM mokėtojo kodą, tačiau šis kodas galioja tik teikiant elektronines paslaugas kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims. Teikiant kitokias paslaugas ar tiekiant prekes, o taip pat teikiant elektronines paslaugas toje ES valstybėje narėje, kurioje asmuo turi įsteigęs savo verslą arba turi padalinį, MOSS nėra taikoma, o MOSS suteiktas PVM mokėtojo kodas negali būti naudojamas.

trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

Kitaip tariant, MOSS registracijos metu suteiktas PVM mokėtojo kodas galioja tik MOSS, o atsiradus prievolei arba poreikiui asmeniui registruotis dėl kitokių paslaugų nei elektroninės paslaugos, teikiamos kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, teikimo ar prekių tiekimo, registruojamasi turi būti atskirai pagal kiekvienos ES valstybės narės registravimosi PVM mokėtoju taisykles toje ES valstybėje narėje, kurioje tokia prievolė ar poreikis atsirado.

MOSS suteiktas kodas taip pat nedaro įtakos ir apmokestinamojo asmens, ES įsikūrimo valstybėje narėje, naudojamai smulkaus verslo schemai.

trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

Kitaip tariant, jei apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs MOSS sistemoje ir gavęs MOSS kodą, naudojasi smulkaus verslo schema savo įsikūrimo ES valstybėje narėje, tai trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną schema ir toliau taikoma, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos neviršytos nustatytos ribos.

Nuo retkarčiais teikiantiems telekomunikacijų paslaugas, radijo ir televizijos transliavimo paslaugas ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, tenkančią naštą, susijusią su PVM prievolių vykdymu kitose valstybėse narėse, nustatyta 10 Eur riba, kurios nepasiekus tokių paslaugų apmokestinamiesiems asmenims teikimo vieta išlieka paslaugų teikėjo valstybė narė ir jiems nereikia registruotis PVM mokėtojais pirkėjo valstybėje narėje arba mokėti PVM naudojantis specialiomis schemomis, nebent paslaugas teikiantys asmenys patys pasirinktų šių paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę.

Laikoma, kad ūkio subjektai pasirinko paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę, jei m.

trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

Susiję dokumentai.