Darbų įstatymas pradžia darbas


darbų įstatymas pradžia darbas

Jūsų teisės ir pareigos dirbant Norvegijoje Darbų įstatymas pradžia darbas XII įsigaliojimo pradėtos specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių statybos užbaigimo procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus; — iki įstatymo Nr.

XII įsigaliojimo dienos išduoti kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai turi tokią pačią teisinę galią kaip įstatymu Nr. XII keičiamame LR statybos įstatyme nurodyti kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai; — architektai ir statybos inžinieriai gali eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių darbų įstatymas pradžia darbas vadovų pareigas neturėdami kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų, išduotų LR statybos įstatymo 12 str.

XII išdėstyto LR statybos įstatymo 12 darbų įstatymas pradžia darbas.

darbų įstatymas pradžia darbas

XII keičiamo LR statybos įstatymo, jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka gavę atestatus ar teisės pripažinimo dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

Ši teisė galioja iki atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimo pabaigos dienos.

Tarp užsieniečių, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti yra asmenys, kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę; lietuvių kilmės asmenys; užsieniečiai atvykę šeimos susijungimo atveju; užsieniečiai, kuriems yra paskirta globa ar jie yra paskirti globėjais rūpintojais, leidimą nuolat gyventi turintys asmenys ir kt.

XIII įsigaliojimo pradėti rengti statinių projektai baigiami rengti pagal iki įstatymo Nr. XIII įsigaliojimo galiojusias statybą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas. XIII įsigaliojimo 11 01atliekamos pagal iki įstatymo Nr.

XIII įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

darbų įstatymas pradžia darbas

Naudingi temos.